Skip to main content

Cenu aptauja kustamās mantas iegādei

Likvidējamās AS “TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas numurs 40003029667, administrators Armands Rasa paziņo, ka maksātnespējas procesa ietvaros tiek plānots pārdot kustamo mantu (dekoratīvu čuguna lielgabalu).

Personas, kuras vēlas piedalīties cenas piedāvājuma izteikšanā, tiek aicinātas līdz 2018. gada 31. jūlijam rakstveidā iesniegt LAS “TRASTA KOMERCBANKA” kustamās mantas (dekoratīva čuguna lielgabala) iegādes piedāvājumu.

Cenas piedāvājumā ir jānorāda personas vārds un uzvārds/ juridiskās personas nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs, kontaktinformācija* un apliecinājums par vēlmi iegādāties kustamo mantu, norādot kustamās mantas iegādes cenu. Piedāvājums nosūtāms administratoram Armandam Rasam pa pastu uz adresi Kr. Valdemāra ielā 33-35, Rīgā, LV-1010 vai iesniedzams elektroniski parakstīta dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ar kustamo mantu klātienē var iepazīties administratora prakses vietā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33-35, darba dienās no plkst.10:00 līdz 17:00, iepriekš zvanot pa tālruni +371 67280685.

Kustamās mantas apraksts un fotoattēli pieejami šeit.


*Jūsu cenas piedāvājumā norādītos personas datus apstrādās LAS “TRASTA KOMERCBANKA”, reģistrācijas Nr.40003029667, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 33A-1A, Rīga, LV-1010, tālrunis +371 67280685, e-pasta adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (pārzinis). Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar mērķi Jūs identificēt likumīga un efektīva mantas pārdošanas procesa nodrošināšanai, ievērojot pārziņa likumīgās intereses. Jūsu sniegtie personas dati tiks glabāti likumā noteiktu laika periodu. Visā datu apstrādes laikā no pārziņa puses Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi Jūsu personas datiem, saņemt informāciju par pārziņa rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem, pieprasīt pārzinim to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, tiesības iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības pieprasīt pārziņa rīcībā esošo personas datu nodošanu (pārnešanu) citam pārzinim atbilstoši normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Jūs uzskatāt, ka datu apstrādes ietvaros no pārziņa puses ir pārkāptas Jūsu tiesības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Contact Us

JSC "TRASTA KOMERCBANKA"
Administrator’s Office
A: Kr. Valdemara street 33-1, Riga, LV-1010, Latvia
T: (+371) 67280685
F: (+371) 67280603
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Every working day (Monday-Friday) from 9:00 a.m. till 6:00 p.m.
SIA "TKB LĪZINGS"
 
A: Kr. Valdemara street 33-1, Riga, LV-1010, Latvia
T: (+371) 67280685
F: (+371) 67280603
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Every working day (Monday-Friday) from 9:00 a.m. till 6:00 p.m.