SIA "TKB LĪZINGS" ir mainīts bankas norēķinu konts

SIA “TKB LĪZINGS” valde paziņo, ka sabiedrībai ir mainīts bankas norēķinu konts, uz kuru veicami visi maksājumi personu saistību izpildei pret SIA “TKB LĪZINGS”. Līdzšinējais norēķinu konts AS “Swedbank” ir slēgts un uz to vairs nav iespējams veikt jebkādus maksājumus.

Turpmāk visi SIA “TKB LĪZINGS” adresētie maksājumi ir veicami uz AS “Citadele banka” norēķinu kontu Nr. LV33PARX0019042910001.

Sazināties

2020 © LAS „TRASTA KOMERCBANKA”